CO ODLÁKÁ KOROŇÁKA

Vážení rodiče, při vstupu do MŠ prosím dodržujte tyto pravidla:

  1. Než vstoupíte do šatny, vydezinfikujte si ruce dezinfekcí, vstupujte pouze do šatny, NE dál do prostorů školky.

  2. Doba, kterou strávíte s dítětem v šatně, musí být minimalizována, stejně tak pobyt na školní zahradě                           

  3. Než děti vstoupí do třídy umyjí si ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20 sekund

  4. Při odpoledním vyzvedávání bude následný postup stejný jako při příchodu, v případě, že budou děti na školní zahradě, nebudou se na ní rodiče zdržovat, jen po dobu nezbytně nutnou!

  5. Přijímáme jen děti, které nevykazují známky jakékoliv nemoci /rýma, kašel, teplota…/

 
 

DĚTI MAJÍ ZAKÁZÁNO NOSIT DO MŠ HRAČKY!

 

  • V MŠ je zavedena zvýšená hygiena a dezinfekce - minimálně třikrát denně budou stírány dezinfekčními prostředky veškeré povrchy (podlahy, povrchy nábytku, kliky, sanitární zařízení apod.). Na umyvadlech jsou umístěny antibakteriální mýdla a dezinfekce. Dezinfekce jsou umístěny také v jídelně a v prostoru u vstupu.
  • Při příchodu zaměstnanci i děti vždy procházejí umývárnou a jsou povinni si umýt ruce a vydezinfikovat si je.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a už se na Vás moc těšíme!