OPATŘENÍ PROTI COVID - 19

  • Při pohybu v šatně i zahradě MŠ musí rodič používat ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest - respirátor
 
  • Po vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy – pouze šatna.
 
  • Doba, kdy se rodiče zdržují v šatně školy a na zahradě musí být minimalizována co nejkratší dobu.
 
  • Děti předá v šatně vždy POUZE jedna dospělá osoba. Žádáme Vás, abyste nevstupovali do dalších prostor MŠ.