NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a v souladu s manuálem "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19" zpracovaný ke dni 6. 4. 2021 dochází k postupnému obnovení provozu i v naší mateřské škole.

 

PŘEDBĚŽNĚ SE V PRVNÍ FÁZI SE TOTO OBNOVENÍ TÝKÁ: 

 1. dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

- tzn. dětí, které k 31. 8. 2020 dosáhly věku 5-ti let - zákonní zástupci těchto dětí budou telefonicky kontaktováni 

 1.  dětí zákonných zástupců pracujících v IZS
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PŘI OBNOVENÍ PROVOZU

Organizace provozu se řídí podle aktuálně platných legislativních opatření.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ:

 1. TESTOVÁNÍ DĚTÍ - dvakrát týdně formou neinvazivních testů z kraje nosní dutiny, zpravidla v pondělí a ve čtvrtek nebo první den nástupu dítěte v daném týdnu. Předpokládaná doba pro testování dítěte je přibližně 15 minut. Doba se však může změnit při aktuálně vyšším počtu testovaných dětí. Provádění odběru bude vykonávat zákonný zástupce dítěte, následně na výsledek testu počká v určeném prostoru mimo budovu. Rodiče prosíme, ať se řídí pokyny zaměstnanců školy. Do školy může nastoupit pouze dítě s negativním testem. Testy budou probíhat na místě tomu určeném.              

Prosíme rodiče, aby v testovací dny přicházeli do MŠ do 8:00h.

 1. ROUŠKY - nejsou vyžadovány při pobytu dětí v mateřské škole.
 2. VSTUP DO MŠ – bude umožněn vstup do šatny, ale jen na nezbytně nutnou dobu.

 

Vážení rodiče,

na Vaše děti se celý personál naší školky velmi těší. Pevně věříme, že se nám společně podaří vytvořit klidné prostředí pro bezpečný návrat dětí do mateřské školy. Předem Vám děkuji za spolupráci a věřím, že jako vždy i tuto situaci zvládneme.


 

 Manuál k testování ve školách a školských zařízeníchtestovani.edu.cz/

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete - testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Formulář k ošetřovnému nevystavuje ani nepotvrzuje škola. Podle schválené právní úpravy budete mít nárok na ošetřovné po celou dobu zavření škol. 
 

ODKAZY:

 www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu?fbclid=IwAR1SBbSCAORc1ckQOwIEyhhP2wKb4NBZQtw23p5mJ7NxPhcMdxPgwP70qIk

www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni