PROVOZ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

V SOUVISLOSTI S ROZŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19  VYDÁVÁ  ŘEDITELKA TATO OPATŘENÍ:

 

A. Rodiče (zákonní zástupci) :

 1. S účinností od 10. 9. 2020 - Při pohybu v MŠ musí rodič používat ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest
 2. Po vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.
 3. Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována.
 4. V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.
 5. Děti předá v šatně vždy POUZE jedna dospělá osoba. Žádáme Vás abyste nevstupovali do dalších prostor MŠ.

 

B. Děti :

 1. Do mateřské školy se přijímají děti jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v kombinaci.
 2. Před příchodem do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem po dobu 20 sekund.
 3. Dítěti budeme některé dny při příchodu provádět preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.
 4. V prostorách školy prozatím nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest. Dětem dejte v šatně do skříňky, alespoň jednu roušku.
 5. Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé
 6. V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.
 7. V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 8. Pobyt venku budeme realizovat nejčastěji na školní zahradě podle počasí.
 9. Akce mimo školu budou minimalizovány.

C. Informace o distančním vzdělávání

 1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice (KHS) nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. 
 2.  Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí. 
 

 

D. Vnitřní prostory, úklid, větrání

 1. Nejméně jednou denně musí být dezinfikovány toalety, vyprázdněny odpadkové koše a důkladně čištěny všechny místnosti,  ve kterých se nacházejí děti, pedagogové a další zaměstnanci. Častější výměna ručníků, jejich praní při 60°C.
 2. Několikrát denně musí být prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, (kliky dveří, zvonky, dálkové ovladače, učební pomůcky, stolky, čipové systémy, spínače světla, sedátka WC, vodovodní baterie, klávesnice a počítačové myši, telefony, podlahy používaných prostor).
 3. Jednou měsíčně provádíme dezinfekci s dlouhotrvajícím účinkem bez chloru Sanit all - Air

 

E. Stravování

 1. Jídlo i příbory vydává personál. Děti pití ani jídlo samy nenabírají a neberou ani příbory.
 2. Při přípravě a výdeji  jídla musí být dodržována ve zvýšené míře hygienická pravidla.
 3. Pravidelné větrání a důkladný úklid, mytí nádobí při teplotě 85°C.