INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Formulář k ošetřovnému nevystavuje ani nepotvrzuje škola. Podle schválené právní úpravy budete mít nárok na ošetřovné po celou dobu zavření škol. 
 

ODKAZY:

 www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu?fbclid=IwAR1SBbSCAORc1ckQOwIEyhhP2wKb4NBZQtw23p5mJ7NxPhcMdxPgwP70qIk

www.cssz.cz/web/cz/-/podminky-pro-cerpani-krizoveho-osetrovneho-od-1-brezna-2021-se-nemeni

V provozu bude ve Zlíně pro děti rodičů pracujících ve zdravotnictví a v integrovaném záchranném systému  Mateřská škola Slínová 4225.  

Pro děti budeme připravovat po tuto dobu distanční výuku formou nabídky vzdělávacích aktivit, kterou najdete na webových stránkách školy – v záložce DISTANČNÍ VÝUKA (pro předškolní děti je distanční výuka povinná).