Celoroční aktivity

 •  cestování do okolí Zlína – Jaroslavice, z Podlesí na Vršavu, z Příluk na Bartošovu čtvrť, Lesní čtvrť, Kudlov
 •  2x výšlap na Stezku zdraví
 •  2x výlet do ZOO
 •  vlakem do Vizovic
 •  vycházky po cyklostezkách 
 •  návštěva ZŠ s předškoláky 
 •  zimní a letní škola v přírodě
 •  divadelní představení – Malá scéna, Městské divadlo
 •  hudební představení – kongresové centrum Zlín
 •  exkurze v knihovně s přednáškou
 •  exkurze v dopravním podniku
 •  Mikulášská nadílka ve školce
 •  vánoční vystoupení pro rodiče i veřejnost
 •  vánoční nadílka ve školce
 •  vystoupení pro maminky 
 •  výlet na chalupu v Pozděchově ke Dni dětí – hledání pokladu
 •  výlet k tetě Elišce na Maják - trhání třešní
 • výlet na mysliveckou chatu na Hvozdné
 •  rej čarodějnic na školní zahradě
 •  překážkové dráhy na zahradě
 •  letní a podzimní noc ve školce
 •  oficiální rozloučení s předškoláky - pasování předškoláků na školáky