Logohrátky v domácím prostředí Pozvanka Logohrátky 7.pdf (551685)

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • Doba podání žádosti o přijetí do MŠ
  • Děti, které dovrší tří let do září příslušného kalendářního roku
  • Dítě by mělo zvládat základy sebeobsluhy.
  • Dítě musí být řádně očkováno.
Vyplněné žádosti můžete vhodit do schránky MŠ, nebo poslat přes datové schránky - uaxkhu3