TÝDENNÍ PROGRAM PRO DĚTI

16. 9. – 20. 9. 2019

 

Tematický blok: NAŠE ŠKOLIČKA V ZÁŘI SLUNÍČKA

 

Týdenní podtéma: JÁ a MOJE RODINA

 

posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině,

 rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství (ve třídě, v rodině), 

vnímat a přijímat základní hodnoty tohoto společenství

 

Činnost s předškoláky:

Procvičování koordinace jemné motoriky ruky, zraku, sluchu 

 

PONDĚLÍ

Celodopolední výlet do ZOO.

Sraz v 8:10 na zastávce MHD na Dlouhé ulici /u Bati/, nebo v MŠ do 7:30. Možno děti přivézt k ZOO v 8:40. Do MŠ se vrátíme na oběd kolem 12:30. Děti si ponesou batůžky s pláštěnkou, menší děti náhradní oblečení. Dejte dětem sportovní oblečení a obuv. Jídlo a pití zajištěno.

 

ÚTERÝ

Povídání s dětmi na téma rodina                                                                                                                                                                                                                                              

STŘEDA

Výtvarné činnosti

 

ČTVRTEK

Hudební činnosti s klavírem – zpěv písniček k danému tématu

 

PÁTEK

Od 9:00 – Zdravé pískání na flétnu