TÝDENNÍ PROGRAM PRO DĚTI

        18.6.  – 22.6. 2018

 

Tématický blok: Svět kolem nás

Týdenní podtéma: Přírodní a umělé materiály: rozpoznat rozdíly mezi umělým a přírodním materiálem - jejich vlastnosti, užití. Rozeznat různé materiály písek, papír, kov, dřevo, kámen, plast / 

vědět jak se třídí odpad, experimenty v písku

 

Činnost pro předškoláky:

Umět materiály charakterizovat pomocí několika vlastností a na příkladech určit jejich užití. Rozpoznat rozdíly větší - menší, těžší – lehčí

 

PONDĚLÍ

Seznámení s tématem, porovnávání materiálů, hledání rozdílů

 

ÚTERÝ

Od 8:00 Logopedie /nezapomeňte si sešity/

 

Hravá angličtina

 

STŘEDA

V 9:00 Hudební činnosti (poslední hodina s Veronikou).

 

Hry na zahradě, hrajeme si na opraváře, zatloukání hřebíků do dřeva

 

ČTVRTEK

Noc v MŠ – den plný her a soutěží s večerním grilováním

Oslava šetých narozenin a rozloučení s MŠ Nelinky D. v Zádveřicích, odchod z MŠ v 8:00, návrat kolem 12:00.

Děti, které nebudou nocovat v MŠ, si vyzvedněte v 17:30 před areálem MŠ

 

PÁTEK

Experimentujeme s vodou, pokusy s dřevem a kovem, jak reagují ve vodě.

 

Ve středu 27.6.2018 v 10:00 naši MŠ navštíví KLAUN BRDÍK - rozloučení s MŠ Anežky, Gábinky H.

 a Lindušky.

V případě teplého počasí budeme využívat bazén na školní zahradě, nachystejte dětem do skříňky plavky, osušku, opalovací krém a croscky.

Vždy v pátek vezměte domů k oprání.