Orientace v čase a prostoru

Jarní rozdíly.jpg (89095)

Prostorové vnímání - první poslední .pdf (414515)

Řeč - protiklady.pdf (395081)

Zraková paměť - obrázky ve správném pořadí.pdf (439575)

 

Procvičení čísel od 1 do 10

Housenky.jpg (0)

Dítěti připravte prstové barvy/temperové barvy.

Podle čísla, které je před každou hlavičkou, dítě doťupkává stejný počet teček - vytvoří se mu tak housenka, které potom může také dokreslit nožičky.