Provozní řád

 

 

Provozní řád soukromé MŠ "Sluníčko", s.r.o. ve Zlíně

 

 

 

1. Údaje o zařízení

Mateřská škola ve Zlíně, "Sluníčko" je soukromá mateřská škola.

Adresa školy:   Ševcovská 2681/25   Zlín

Mob.: 737194994

IČO:  25334280

Zřizovatel:   Jaroslava Kostková

Ředitelka: Martina Gavendová

 

Typ MŠ:  celodenní s pravidelným provozem

Kapacita: 18 dětí

Provozní doba:   7:00 - 17:00

 

2. Režimové požadavky

Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí, ve věku 3 - 7 let. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a/  Nástup dětí:  dle potřeb rodičů nejlépe do 8:30- kdykoliv během dne po domluvě s učitelkou, rodiče jsou povinni dítě osobně předat paní učitelce. Při nástupu dítěte do školky je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodičům je umožněno být spolu s dítětem  ve školce.

 

b/  Spontánní hry:  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den,  prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c/  Didakticky cílené činnosti:  probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 

d/  Pohybové aktivity - denně zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry

 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 
 • 1x týdně předplavecký výcvik v jarníh měsících
 • 1x týdně tělocvična Sokolovna v zimních měsících
 •  denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
 •  organizujeme 2x ročně týdenní pobyt v přírodě
 

e/  Pobyt venku - min. 2 hod denně - dle počasí, dopoledne 9:45 -11:45, odpoledne po odpočinku až do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod  -10°C, při silném dešti, větru a při inverzích. 

 • Pozemek k pobytu venku - co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.
 • Údržba školní zahrady:  1 x za 2 týdny posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i pískoviště.
 • Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
 

f/  Odpočinek, spánek - vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min odpočívají všechny děti při čtení pohádky, děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity. Nejmladší děti spí ve stálé ložnici na jim určeném lehátku. Starším dětem školnice denně lehátka připravuje do herny tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.

 

g/ Stravování - vlastní strava připravená ve školní kuchyni

 • snídaně - 7:00 - 8:30 dle individuálního příchodu dětí
 • svačiny - 9:30 a 14:30 paní kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin - po svačině děti odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají  11:45 - 12:15, polévku i hlavní jídlo připravuje paní kuchařka, dítě má právo si určit množství, nejstarší děti používají příbory, po jídle si uklidí nádobí na určené místo, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
 

h/ Pitný režim - děti mají po celý den tekutiny k dispozici. Nápoje se obměňují.

i/ Otužování  -  pravidelné větrání všech místností

 • školnice sleduje vytápění budovy, redukuje na přiměřenou teplotu, v topné sezóně pouští čističky vzduchu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola přiměřeného oblečení dětí

                  

3. Způsob nakládání s prádlem

 • Ložní prádlo se vymění a ihned se odveze do prádelny. Ručníčky v umývárně se mění dle potřeby nejméně 2x týdně.
 • Pokud dítě onemocní v době, kdy je v MŠ, okamžitě voláme rodiče, kteří si v co nejkratší době pro dítě přijedou. Místo, kde odpočívalo, důkladně uklidíme za použití dezinfekčního prostředku.

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti  1.září  2022